Hi cả nhà,

Nếu 2 năm trước ta không đăng truyện Liễu Bích cũng là do mất convert từ chương 391

Thì hiện tại ta thật hoang mang khi biết có người “chủ sở hữu” của truyện dịch của ta…

Up thời gian sau ta… mà lại nói là “chủ sở hữu”…. tên nick name là “amycola” – có 1 truyện up lên, trong 2 năm ko có dịch truyện nào :v

Hi vọng các nàng nên chung tay trừ khử bọn ăn cắp truyện dịch công sức của chúng ta…

Tên con nhỏ đó

Hạnh ngộ