Bán Trang Bị 24

Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

Chương 24

Khoác lác lão sư

~Quá tuyệt~

Advertisements

Tình Hình nhà ta

Tình hình là ta đang thi cử và ta nghe nhiều cái tin ở liễu bích và đã biết là CÔn Vũ là cái chị này sửa văn, hiện tại đang hỏi tình hình là ai mún xem tiếp thì cmt dưới , còn ko thì nhà Bộc Bộc sẽ bỏ .

Tình hình là qua tháng 6 tầm đầu tháng sẽ up tiếp Bán trang bị =))