Bộc Bộc Gia Trang – Cáo thị

Vì gia trang của ta ẩn cư giang hồ không màng thế sự … nhưng có nhiều kẻ cứ kiếm chuyện Spam tin (nhiều tin ta xoá ko xét duyệt) … Nên hiện giờ ta sẽ ra một số quy định nhỏ *tí tẹo thôi*

~~~ Không dẫn truyện lung tung khi chưa cho phép ~~~

~~~ Xin VP hay convert thì cũng đừng, vì ta muốn chuyện phải từ từ  ai cũng xem được ~~~

~~~ Có thể phát tán truyện ta đi khắp nơi, nhưng đừng chê những truyện khác nhé ~~~

~ Mộng Đảo Bộc Gia Trang Quán ~
Thân chào *Hun cái lấy hên*

Advertisements