[Short] Chú Rồng Khâu Ty – Tập 1

Tập 1:

Mr. Ma

c3 c3-1

c3-5 c3-2

c3-4 c3-3 

Mr. Ma đã nhận ra mọi thứ xung quanh mình cũng là đồ ăn, thật đáng trách bệnh đãng trí của Khâu Ty.

Lời khuyên: Giảm cân nhanh đi, không là mau quên lắm đấy.