[Dự Án Edit] Giới thiệu

Tên truyện: Giáng Long Chi Kiếm

Tên Hoa: 降龙之剑

Tên English: My Enemy My Destiny

(Kẻ thù của tôi là định mệnh từ tôi)

Tên Tác Giả: Hộp Trí Tuệ

Thể Loại: Xuyên Không, Huyền Ảo, Phép thuật.

Rate: 7.7/10

~Mở Đầu~

Một thân tuyệt phẩm mỹ nhân, nhưng lại bị kẻ gian giết chết.

Một thân đầy máu, lăn xuống “hố phân” nào ngờ xuyên qua một nơi khác.

Một thân đầy máu, hình dáng không đổi gặp được ân công

Một thân cực phẩm tư chất, tam đại chủng tộc không ai bì kịp.

Từ  Thiên Giới , tới Côn Luân, cho đến Thục Sơn.

Lục Đại Môn Phái, cũng phải khom mình tán dương.

Kỳ tích này, tới kỳ tích khác.

Tại thế giới bên kia, kẻ hãm hại nàng cũng xuyên qua…

Hay ở chỗ là truyện song song của nó là thể loại võng du đấy

http://book.zongheng.com/book/80385.html tên là Đạo Hành Thiên Hạ =))